Predstavljanje ELASTRON - CORE
Pod novim proizvodnim brendom CORE, ELASTRON S.A. uspešno nastavlja proizvodnju i distribuciju, po kvalitetu, dobro poznatih kompozitnih, termoizolacionih poliuretanskih panela, ECOPANEL®.
Tehničke karakteristike sendvič panela
Dizajner ima odgovornost da pažljivo prouči parametre koji su u ovom tekstu navedeni, pre nego što odabere sendvič panele koji će se koristiti.
Varijanta sa neskrivajućim spojem. Hladionički spoj od debljine 80mm do 180mm.
Varijanta sa skrivajućim spojem (skriveni spoj).
Trapezni profil FIŠER pruža maksimalnu nosivost i dugotrajnost.
Cenovnik
15.03.2022 U mogućnosti smo da ponudimo samo panele I klase iz uvoza i to u količinama preko 200m2 po vrsti ili kombinovano 300m2 (100m2 min po vrsti). Za manje količine obratite se lokalnim stovarištima.