Detalji montaže krovnog panela

Detalji montaže krovnog panela

 

R10 Polukružni dvodelni slemenjak

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf(metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 7. Naknadno dodataPUR izolaciona pena
 • 8. Profilisana ispuna
 • 12. Opšav
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram

R11 Jednodelni slemenjak

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 7. Naknadno dodata PUR izolaciona pena
 • 8. Profilisana ispuna
 • 12. Opšav
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram

R12 Slemenjak ventilirajući

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 7. Naknadno dodata PUR izolaciona pena
 • 8. Profilisana ispuna
 • 12. Opšav
 • 13. Noseći opšav
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 29. Mreža protiv ptica

R13 Polikarbonatni transparentni profil

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 8. Profilisana ispuna
 • 12. Opšav
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 24. Polikarbonatni transparentni profil

R20 Spoljni oluk

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 13. Nosač opšava
 • 14. Oluk
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram

R21 Iza atični oluk

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 12. Opšav
 • 14. Oluk
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R22 Iza atični oluk - izolovani

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 12. Opšav
 • 14. Izolacija oluka
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R23 Unutrašnji oluk

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 14. Oluk
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram

R24 Unutrašnji izolovani oluk

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 14. Izolacija oluka
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram

R25 Iza atični oluk – primer 2

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Izolacija
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 12. Opšav
 • 14. Oluk
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R26 Iza atični izolovani oluk – primer 2

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Termoizolacija
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 12. Opšav
 • 13. Nosač opšivke
 • 14. Izolacija oluka
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R27 Zakrivljeni završetak krova bez oluka

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 9. Termoizolacija
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 16. «Z» profil
 • 17. Zakrivljeni trapezni lim (uklještanjem)
 • 18. Zakrivljeni ravni lim (ručno savijen)
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R28 Zakrivljeni završetak krova sa olukom

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf(metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač(metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 8. Profilisana ispuna
 • 9. Termoizolacija
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 12. Opšav
 • 14. Insulated Oluk
 • 16. «Z» profile
 • 17. Zakrivljeni trapezni lim (uklještanjem)
 • 18. Zakrivljeni ravni lim (ručno savijen)
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram

R29 Zakrivljeni slemenjak jednovodnog krova

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač(metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 9. Termoizolacija
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 17. Zakrivljeni trapezni lim (uklještanjem)
 • 18. Zakrivljeni ravni lim (ručno savijen)
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R40 Bočni opšav krov-zid

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf(metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač(metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Termoizolacija
 • 11. Butil traka
 • 12. Opšav
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 16. «Z» profile
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R41 Bočni opšav krov-zid sa prepustom - L

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Termoizolacija
 • 12. Opšav
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R42 Bočni opšav krov-zid sa prepustom - R

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Termoizolacija
 • 12. Opšav
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R43 Slemenjak jednovodnog krova

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 8. Profilisana ispuna
 • 9. Termoizolacija
 • 12. Opšav
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R44 Unutrašnji krov

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 11. Butil traka
 • 12. Opšav
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 16. «Z» Profil
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram

R45 Unutrašnji krov sa širokom atikom

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Termoizolacija
 • 11. Butil traka
 • 12. Opšav
 • 16. «Z» Profil
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil

R46 Jednovodni unutrašnji krov sa potkonstrukcjom i širokom atikom

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 8. Profilisana ispuna
 • 9. Termoizolacija
 • 12. Opšav
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

R60 Polikarbonatni transparentni panel

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 8. Profilisana ispuna
 • 19. «Z» Profil
 • 22. Aluminium cap
 • 23. Polikarbonatni transparentni panel

R61 Polikarbonatni transparentni panel – nastavak na panel

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 8. Profilisana ispuna
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 15. Noseći ugaoni profil
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 22. Aluminijumski jahač
 • 23. Polikarbonatni transparentni panel

R62 Svetlosna kupola – svetlarnik (detalj ispod kupole)

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 8. Profilisana ispuna
 • 9. Termoizolacija
 • 12. Opšav
 • 13. Nosač opšava
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 25. Svetlosna kupola-svetlarnik

R63 Svetlosna kupola – svetlarnik (detalj iznad kupole)

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Termoizolacija
 • 12. Opšav
 • 13. Nosač opšava
 • 19. «Z» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 25. Svetlosna kupola-svetlarnik

R64 Svetlosna kupola – svetlarnik (detalj s boka kupole)

 

 

 • 1. ECOPANEL RL
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 9. Termoizolacija
 • 11. Butil traka
 • 13. Supporting Opšav
 • 16. «Z» Profil
 • 19. «Z» Profil
 • 25. Svetlosna kupola-svetlarnik
Formulari