Detalji montaže zidnog panela -skrivajući spoj

Detalji montaže zidnog panela - skrivajući spoj

 

WLC10 Ćošak – Varijanta 1

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 9. Termoizolacija
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 12. Opšav
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram

WLC11 Ćošak – Varijanta 2

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 9. Termoizolacija
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 12. Opšav
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 26. Specijalni aluminijumski profil

WLC12 Spoj na vertikali – Varijanta 1

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 9. Termoizolacija
 • 21. Metalni ram
 • 26. Specijalni aluminijumski profil

WLC13 Spoj na vertikali – Varijanta 2

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 9. Termoizolacija
 • 13. Nosač opšava
 • 21. Metalni ram
 • 26. Specijalni aluminijumski profil

WLC14 Spoj u horizontalnoj montaži

 
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 20. «C» Profil

WLC15 Temeljni otkap

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 10. Samolepljiva zaptivna traka
 • 13. Noseći  Opšav
 • 15. Noseći  ugaoni profil
 • 21. Metalni ram

WLC16 Ram prozora - bočni deo

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 12. Opšav
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 30. Prozor

WLC17 – Ram prozora – gornji i donji deo

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Self-Drilling stitching screw (metal wascher-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 12. Opšav
 • 13. Noseći opšav
 • 20. «C» Profil
 • 30. Prozor

WLC19 Ram vrata – bočni deo

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 12. Opšav
 • 20. «C» Profil
 • 21. Metalni ram
 • 31. Vrata

WLC20 Ram vrata – nadvratnik

 • 2. ECOPANEL WLC
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 12. Opšav
 • 13. Noseći opšav
 • 20. «C» Profil
 • 31. Vrata

WLC21 Široka atika

 • 1. ECOPANEL RL
 • 2. ECOPANEL WLC
 • 4. Samobušeći šraf (metalna podloška-EPDM) 5,5-6,3mm x L
 • 5. Samobušeći šraf spajač (metalna podloška-EPDM) 5,5mm x L
 • 6. Šraf spajač ili nitna
 • 9. Termoizolacija
 • 11. Butil traka
 • 12. Opšav
 • 16. «Z» Profil
 • 19. «Z» Profil
 • 20. «C» Profil
Formulari