Uputstvo za kupovinu

Uputstvo za kupovinu sendvič panela


Proizvodi su u prvoj klasi. Dokumentacija koja prati posao: Narudžbina/predračun, ugovor (na zahtev kupca), računi, eventulno kratka uputstva za skladištenje i sertifikati.

Tok posla:
- Kupac dobija ponudu
- Ako je saglasan sa ponudom, na osnovu njegove specifikacije, izrađujemo narudžbenicu.

- Na osnovu overene narudžbenice i avansne uplate od strane kupca, šaljemo fabrici nalog za proizvodnju.
Prihvatanjem narudžbine kupac je saglasan da je upoznat i da su mu jasne sve preporuke i tehničke karakteristike proizvoda koji su predmet narudžbine.
- Po završetku proizvodnje obaveštavamo kupca da uplati ostatak vrednosti (po potrebi šaljemo predračun).
- Nakon registrovane uplate dogovaramo vreme isporuke.
Informišemo kupca o utovaru i kretanju vozila.
- Šaljemo najavu vozila, otpremncu, uputstvo za istovar i pregled primljene robe.
- Fakture šaljemo par dana nakon preuzimanju robe.


PRILIKOM KUPOVINE DIREKTNO OD FABRIKE
VAŽE SLEDEĆI USLOVI

(sva komunikacija i razmena dokumenata između fabrike i kupca ide kreko naše firme).


Način plaćanja:

 - Cene u ponudi, iskazane su u valuti EUR. Sva plaćanja se vrše u EUR na račun inostranog proizvođača.

 - Avans se uplaćuje pre uvođenja u plan proizvodnje dok se ostatak plaća po završetku proizvodnje.

Proizvodnja:
 - Fabrika po evidenciji avansne uplate kupca (avans 30%) i dobijanjem SWIFT-a od kupca, uvrštava narudžbinu u proizvodni plan.
 - Rok za završetak proizvodnje je maksimalno 15 radnih dana od evidentirane uplate.

Transport:
 - Roba se ne može preuzeti bez cele uplate.
 - Kupac obezbeđuje transport.
 
Napomena: U slučaju velikih narudžbina koje zahtevaju transport  sa više vozila, naknadno se utvrđuje dinamika isporuke.

Garancija:
- Garancija proizvođača na isporučene sendvič panele iznosi 2 godine.

Tehničke karakteristke:
Tehničke karakteristike i preporuke možete preuzeti sa našeg sajta www.plantec.co.rs, sajta proizvođača www.elastron.gr, a sva pitanja možete uputiti prodavcu na zvanični mejl.PRILIKOM KUPOVINE PREKO FIRME SAVKA DOO
VAŽE SLEDEĆI USLOVI


Način plaćanja:

 - Cene u ponudi, ako nije drugačije, iskazane su u valuti EUR. Sva plaćanja se vrše u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po prodajnom kursu NBS.
 - Avans se uplaćuje pre uvođenja u plan proizvodnje dok se ostatak plaća po završetku proizvodnje.

Proizvodnja:
 - Nalog za proizvodnju šalje se fabrici po evidenciji avansne uplate kupca (avans 30%)
 - Rok za završetak proizvodnje je maksimalno 15 radnih dana od slanja naloga.

Transport:
 - Roba se ne može isporučiti bez cele uplate.
 - Organizaciju transporta na relaciji Proizvođač, fabrika – kupac, gradilište, snosi prodavac.
 - Vreme utovara proizvoda  u fabrici - do tri dana po uplati ostatka vrednosti robe. Ako je ranije plaćeno, odmah po završetku proizvodnje.
 - U slučaju dolaska vozila na istovar nakon 16h, isti se može obaviti u toku narednog dana.
 - Istovar robe vrši Kupac

Napomena: U slučaju velikih narudžbina koje zahtevaju transport  sa više vozila, naknadno se utvrđuje dinamika isporuke. U slučaju manjih količina koje su uslovljene proizvodnjom drugih narudžbina, rok isporuke može biti produžen uz prethodni dogovor sa kupcem.

Garancija:
 - Garancija proizvođača na isporučene sendvič panele iznosi 2 godine.

Tehničke karakteristke:
Tehničke karakteristike i preporuke možete preuzeti sa našeg sajta www.savka.rs, sajta proizvođača www.elastron.gr, www.ejot.com a sva pitanja možete uputiti prodavcu na zvanični mejl.Formulari