Zahtev za ponudu sendvič panela
Slanjem preciznog zahteva dobićete našu zvaničnu ponudu. Broj potrebnih vozila će se računati po pretpostavkom maksimalnog utovara osim ukoliko unesete prosečne dužine panela. Preciznije dužine potrebnih panela možete uneti u polje za detalje ili prikačite vaš dokument sa detaljnom specifikacijom.
 
Vrsta ispune:
Krovni panel u m2:
Pretežna dužina:
Debljina krovnog:
Boja krovnog:
Zidni u m2:
Pretežna dužina:
Debljina fasadnog:
Vrsta spoja:
Boja zidnog:
Unos napomene:
Slanje dokumenta:
Hitna isporuka:
Mesto isporuke:
*
Naziv firme ili lica na koje će glasiti ponuda:
*
PIB pravnog lica:
Ime i prezime podnosioca:
Kontakt telefon:
*
E_mail adresa:
*
Kako da Vam dostavimo ponudu?:
*
Ukoliko želite besplatni katalog štiklirajte:

Unesite prikazana slova:

*

 
Zahtev za ponudu pričvrsnog materijala
Slanjem preciznog zahteva dobićete našu zvaničnu ponudu.
Ukoliko imate više zahteva koristite novi formular.
 
1-Tip šrafa sa podloškom:
1-Dužina šrafa (mm):
1-Količina (min. 100 kom):
1-Kapice za šraf u boji panela:
2-Tip šrafa sa podloškom:
2-Dužina šrafa (mm):
2-Količina (min. 100 kom):
2-Kapice za šraf u boji panela:
Jahač za panel od proizvođača:
*
Drugi proizvođač:
Boja:
*
Količina (min. 100 kom):
Naziv firme ili lica na koje će glasiti ponuda:
*
PIB pravnog lica:
Ime i prezime podnosioca:
Kontakt telefon:
*
E_mail adresa:
*
Unos napomene:
Kako ćelite da Vam dostavimo ponudu?:
*

Unesite prikazana slova:

*

 
Reference