Obaveštenje za izbor boje spoljnjeg lima

06.08.2018 15:20:00

Grupe boja kod spoljnih limova kod sendvič panela su razdvojene iz razloga termalnog širenja. Poznato je da tamnije boje na čeličnim limovima apsorbuju veću količinu toplote po površini koje su izložene suncu.
Kao rezultat toga javlja se razlika (
ΔΤ) u temperaturama između unutrašnjeg i spoljašnjeg čeličnog lima, razvijene su spoljašnje napetosti na strani unutrašnjeg lima (koji nije izložen suncu) što utiče na ponašanje sendvič panela koji se koristi u izgradnji.

Ova razlika u temperature očekivano dovodi do distorzije spoljnjeg (suncu izloženog) lica panela.

Prema standardu EN 14509: 2013, gde su diktirani opšti zahtevi za proizvodnju sendvič panela, postoje tri različite grupe boja: svetlo, blago i tamno.


Grupa boja

Boje po RAL standardu

Grupa 1 - svetle

RAL: 1015, 1016, 1018, 6019, 7035, 9001, 9002, 9010

 

Grupa 2 - blage

RAL: 1002, 1003, 1004, 1014, 1017, 1019, 1021, 1023, 1035, 2000, 2003, 2004, 2008, 2009, 5012, 5018, 5024, 6018, 6021, 6033, 7000, 7037, 7040, 9006, 9022

 

Grupa 3 – tamne

RAL: 3000, 3002, 3003, 3005, 3011, 3013, 5002, 5005, 5009, 5010, 5011, 5022, 6000, 6003, 6005, 6011, 6020, 6029, 7015, 7016, 7022, 7024, 8016, 8017, 8023, 9005, 9007

 

Raspon temperature za svaku grupu je sledeći i izračunava se u odnosu na razliku spoljnje temperature i unutrašnje temperature (koja se uzima kao temperatura okoline unutar zgrade, tj. oko 20 C)

ΔΤ
grupa 1 =  40 oC                        

ΔΤ grupa 2 = 45 oC

ΔΤ grupa 3 = 60 oC

Preporuke za upotrebu sendvič panela koji se sastoje od tamno obojenih limova sa spoljne strane

Kada je boja spoljnjeg lima tamna, pada u grupu 3, onda je rezultat toga sendvič panel koji je više podložan površinskim deformacijama, tako da se početni oblik može promeniti.

Dizajner ima odgovornost da pažljivo prouči parametre koji su ispod navedeni, pre nego što odabere sendvič panele koji će se koristiti:

1)      Način fiksiranja panela na strukturu i relevantne projektne parametre (rasponi, opterećenje itd.).

2)      Dužina panela (što su kraći to su bolji)

3)      Temperaturne razlike u geografskoj regiji gde se objekat podiže i gde će paneli biti ugrađeni.

 

Bitna napomena :  Kod panela sa PIR ispunom (sa poliizocijanuratskom penom) nije preporučljivo da se izrađuju sa limovima iz tamne grupe boja (grupa 3)


Izvori:

      - ELASTRON GR


 
Formulari
Cenovnici (klik na krug)